Mocambique hoppas på påvebesöket

I ett gemensamt budskap uttrycker Mocambiques biskopar sin förhoppning om fred och försoning i samband med påve Franciskus förestående besök. De tackar honom också för hans insats med förbön och ekonomisk hjälp efter naturkatastroferna. Efter de två orkanerna ”Ida” och ”Kenneth” i mars och april med minst tusen dödsoffer är läget fortfarande katastrofalt. 

Regeringen dignar under återuppbyggnadsarbetena och kan inte garantera uppehället för de 2,2 miljonerna invånare utan hoppas på utländska biståndsmiljarder. Därtill kommer islamistiska terroristers aktivitet i norr som hindrar transporten av viktiga förnödenheter.

I fredags tillkännagavs ett islamistiskt terroröverfall på en lastbil som krävde sexton dödsoffer. Medier uppger att minst fyrtio människor dödats av islamistiska terrorister under maj månad. Mitt i dessa problem riktar biskoparna ett tack till påve Franciskus för hans stöd.

– De uppmuntrande orden från den helige fadern ger ett starkt eko i hjärtat hos oss alla, för de hjälper oss att få mod att övervinna de trauman som den tragiska ödeläggelsen har vållat. 

Biskoparna för de 8,8 miljonerna katoliker i Mocambique förbereder nu mötet med påven, som den 4–10 september besöker Mocambique, Madagaskar och Mauritius. Resans motto är ”Hopp, Fred och Försoning”.

(Vatican News)