Ny rektor för Påvliga teologiakademin

Ignazio Sanna, emeriterad biskop från Sardinien, blir ny ordförande för Påvliga teologiska akademin. Sanna var biskop i Oristano och är hedersmedlem i akademin. Han löser av den kanadesniske redemptoristprästen och moralfilosofen Real Tremblay, som på sin tid promoverade hos Joseph Ratzinger och hör till hans elevkrets. Innan han blev biskop var Sanna verksam vid Lateranuniversitetet i Rom. Han tillhör Internationella Teologkommissionen som är ansluten till Troskongregationen.

Påvliga Akademin för teologi grundades 1695 som utbildningsplats för präster och har utvecklats till ett centrum för teologi och dialog. Den arrangerar konferenser och ger ut den teologiska tidskriften ”PATH”. Förutom fyra kvinnliga teologer är samtliga medlemmar, fyrtio till antalet, präster.

(Vatican News)