FN inrättar ”Minnesdag för offren för religiös förföljelse”

FN har utsett den 22 augusti till minnesdag för offren för våld på grund av deras religion eller religiösa tro.

– Det beslutet är ett klart budskap och ett uppdrag till FN, dess medlemsstater och det civila samhället att inte tolerera religiöst motiverat våld, säger Mark von Riedemann vid det internationella högkvarteret för Kirche in Not i Tyskland.

Bara de senaste fem åren har det skett två folkmord mot religiösa minoriteter: ”i Syrien och Irak mot kristna och andra religiösa grupper, förövat av Islamiska staten, och i Myanmar mot muslimska rohingyas, förövat av militära enheter”, säger Riedemann. 

Därtill kommer de ihållande ”organiserade grymheterna” som drabbar kristna gång på gång på den afrikanska kontinenten. Den nya minnesdagen inrättades av FN:s generalförsamling den 28 maj, på initiativ av Polen. Idén kom från den polska advokaten Ewelina Ochab, som framlade tanken på en konferens i Rom med Kirche in Not, som stödde henne i hennes förslag.

(Vatican News)