Påve Franciskus: Till minne av D-day

I samband med 75-årsfirandet av de allierades landstigning i Normandie försäkrar påven i ett telegram till biskopen av Bayeux-Lisieux om sin förbön. Budskapet lästes upp vid firandet i klostret Saint-Étienne i Caen.

– Vi vet att landstigningen den 6 juni här i Normandie var avgörande i kampen mot det nationalsocialistiska barbariet och banade vägen för slutet på det krig som vållade Europa och världen så stor skada, skriver påven.

Därför minns han ”med tacksamhet alla soldater från olika länder, även Frankrike, som hade modet att engagera sig och satsa sitt liv för frihet och fred”. Han anförtror dem åt ”Herrens oändligt barmhärtiga kärlek”, liksom även krigets miljontals offer, ”för att inte tala om dem på den tyska sidan som lydigt kämpade mot en regim, präglad av en dödlig ideologi”.

Till sist ber han Herren ”hjälpa de kristna av alla trosriktningar tillsammans med troende i andra religioner och människor av god vilja att verka för en sant universell syskonkärlek genom att främja en mötets och dialogens dialog som tar hänsyn till de små och fattiga”.

(Vatican News)