Påven: Ge inte upp hoppet om kallelser!

– Låt inte hoppet fara, utan fortsätt framåt med gott mod! Det uppmanade påve Franciskus de ansvariga för kallelser och rekrytering vid en audiens på torsdagen. Att antalet kandidater för präst- och ordenslivet når bottennoteringar i Europa är känt, men påven bad sina gäster att trots krisen vara anspråksfulla och tålmodiga i umgänget med ungdomar som känner en andlig kallelse.

– Framför allt vill jag klargöra att arbete för och med kallelser måste vara något helt annat än proselytmakeri. Det gäller inte att hitta nya medlemmar till klubben. Nej! Kyrkan växer, som Benedikt XVI sade så tydligt, genom attraktion, inte av proselytmakeri.

– Att hjälpa unga människor att hitta kallelsen med sitt liv består i att hjälpa dem att komma i samtal med Herren. Att de lär sig säga till Herren: ”Vad vill du av mig?” Att välja kallelse sker i samtal med Herren, alldeles oberoende av vilken kallelse det handlar om.

– Om ni inte talar med Herren, då lär ni knappast kunna tala om för andra hur det går till. Man måste vandra med, leda, hjälpa, så att de i mötet med Herren inser vad som är deras väg i livet, sade Franciskus.

(Vatican News)