Påve Franciskus sänder delegat till Lourdes

Påve Franciskus har utsett en delegat till den franska vallfärdsorten Lourdes. Hjälpbiskopen av Lille, Antoine Hérouard, skall undersöka pilgrimssjälavården där. Beskedet kom på torsdagen från kurieärkebiskop Rino Fisichella.

Påven påminner om att han 2017 sände en delegat till Medjugorje, en by i Bosnien-Hercegovina som påstås ha Mariauppenbarelser, likaledes med syfte att se till en lämplig själavård för pilgrimerna där.

Påven önskar att marianska vallfärdsorter alltmer blir platser för bön och kristet vittnesbörd.

Ärkebiskop Fisichella leder Påvliga rådet för nyevangelisering, som sedan två år är ansvarigt för själavården på pilgrimsorter.

Påven vill, som han skriver, ”uppstäcka, vilka vidare steg Lourdes bör ta”. Ett syfte lär vara att själavården inte hamnar i marginalen. Det helgade området runt Mariagrottan är ”belägrat” av souveniraffärer. Redan för den (icketroende) franske författaren Emile Zola kändes det störande med all kommers som han upplevde vid ett besök i Lourdes 1891.

(Vatican News)