Påven tar emot president Putin i juli

Den ryske presidenten Putin kommer till Vatikanen den 4 juli. Vid det tillfället tas han emot av påve Franciskus i audiens. Det meddelar Vatikanens presstjänst. Det blir det tredje besöket som den ryske presidenten avlägger hos påven.

Bland tänkbara samtalsämnen finns kriget i Syrien – där Ryssland är engagerat på Assads sida – och konflikten i Ukraina. Till den 5 och 6 juni har påven sedan länge inbjudit ledningen för den grekisk-katolska kyrkan i Ukraina för samtal.

(Vatican News)