Påven uppmanar till ekologisk omvändelse

Vi måste utveckla vårt sinne för den ekologiska utmaningen. Så lyder påve Franciskus utmaning. Trots enorma problem får man inte ge upp hoppet om en ekologisk förändring, sade Franciskus i Vatikanen till deltagarna i ett möte med stiftelsen Centesimus Annus Pro Pontifice.

Den påvliga stiftelsen, som grundades av påven Johannes Paulus II för att främja kyrkans sociallära, sysselsatte sig på mötet med socialencyklikan Laudato Si´ från 2015.

Påven lovordade en rad aktuella förbättringar, bland andra Greta Thunbergs insatser för att väcka unga människor klimatmedvetande. Samtidigt kritiserade han de ”långsamma eller icke existerande framstegen i många stater”. Men man får inte ge upp utan måste inleda en verklig omvändelse med etiska visioner, ansåg påven.

Visioner som ”ställer människan i centrum och inte lämnar någon kvar i livets utkantsområden. En vision som snarare förenar än splittrar, snarare inkluderar än utestänger”, betonade han.

Centesimus Annus Pro Pontifice (CAPP)är en påvlig stiftelse med säte i Vatikanen. Påve Johannes Paulus II grundade den 1983 tillsammans med en grupp katolska företagare. Stiftelsens syfte är att främja katolsk sociallära i hela världen.

(Vatican News)