”Polens biskopar måste förstärka skyddet för barn”

Vatikanens ansvarige för att utreda övergrepp, ärkebiskop Charles Sicluna, har uppmanat Polens katolska biskopar att beslutsamt åtgärda skyddet för barn mot sexuella övergrepp. Vid biskopsmötet i Walbrzych nyligen lovordade han visserligen de nya riktlinjerna men betonade att dokumentet är otillräckligt.

– Man måste gå vidare från goda dokument till god praktik, sade Scicluna. Han deltog i mötet som inbjuden av de polska biskoparna, inte som påvens utsände.

– Jag är obekant med påvens planer för Polen, tillfogade han.

Scicluna hade sett den polska dokumentärfilmen ”Berätta bara inte för någon” om sexuella övergrepp av katolska präster i landet och blivit illa berörd.

– Jag hoppas att de polska biskoparna kommer till rätta med krisen, som vi måste lösa nu, sade han. Han sade sig veta att människorna är ”rasande” och förväntar att kyrkan garanterar säkerhet för barn och ungdomar.

”Berätta bara inte för någon” visades på internet i början av maj. De polska biskoparna svarade med ett budskap till de troende som lästes upp i kyrkorna och erkände brister i skyddet av barn mot sexuella övergrepp.

(Vatican News)