Vatikanen: Gratis konsultation på Sankt Petersplatsen i november

På ”Världsdagen för de fattiga” i november kommer Vatikanen att upprätta ”liksom en ambulans” för de fattiga. I jämförelse med fjolårets dag är årets erbjudande ännu bredare. I fjol tog 3 000 människor tjänsterna i anspråk.

År 2016 inrättade påve Franciskus ett karitativt projekt på Värdsdagen för de fattiga och uppdrog åt kurieärkebiskopen Rino Fisichella att svarar för organisationen, som i år valt den 17 november för programmet. Den dagen får behövande människor som är drabbade av ekonomiska problem och hemlöshet fira en mässa med påven och sedan delta i en anslutande middag med honom.

Årets Världsdag för de fattiga står under mottot ”De fattigas hopp är inte för alltid förlorat” (efter Ps. 9). Påven skriver i anslutning:  ”Tillståndet av marginalisering, som miljontals människor lider under, kan inte pågå länge till. Deras rop blir allt starkare och når runt hela jorden.”

(Vatican News)