Nedräkning för kuriareformen

Mötet med påvens rådgivare beräknas pågå till nästa torsdag. Ämnet är framför allt den nya apostoliska konstitutionen om den romerska kurian med arbetsnamnet Praedicate evangelium (Förkunna evangeliet). 

Påven leder även detta, det trettionde mötet med kardinalsrådet. Textförslaget har tillställts ordförandena i biskopskonferenserna, synoderna i östkyrkorna, avdelningarna inom den romerska kurian, konferenserna för föreståndarna för ordnarna och ett antal påvliga universitet. De har uppmanats att lämna synpunkter och förslag till kardinalsrådet.

Det nya påvliga dokumentet skall ersätta den nu gällande apostoliska konstitutionen Pastor Bonus, som är i kraft sedan 28 juni 1988. Vid kardinalsrådets senaste möte, i april, bestämdes hur konsultationen om den nya konstitutionen skall gå till. Dessutom diskuterades den missionsinriktning som kurian skall ha, engagemanget för att stärka den synodala processen i alla delar av kyrkan och behovet av fler kvinnor i ledande positioner vid Heliga stolen.

(Vatican News)