Frankrike: När kyrkoherden blir till en guru …

biskop Alain Planet

Först verkar det mycket karismatiskt: en suverän predikant omger sig med en skara anhängare, alla svärmar – och med ens tippar alltihop över i sekterism. Sådant händer även i kyrkliga miljöer, i församlingar och bönegrupper.

Sedan 1915 har den franska kyrkan en delegat mot inomkyrklig sekterism: Alain Planet, biskop i småstaden Carcassone. Han kan berätta om mer än hundra fall av ”glidning in i sekterism” under den senaste fyra åren.

– Vår grupp undersöker, lyssnar på och ledsagar offren i en terapi och i nödfall i en kyrklig eller andlig procedur. 140 anmälningar har vi fått, 110 har vi undersökt. Vår roll är att underrätta den överordnade, alltså biskopen eller ordensföreståndaren så att de kan göra en kanonisk visitation eller likande, säger Planet.

Fallen ser olika ut, men ”det gemensamma är att det bildas en grupp kring en person. En sorts andlig maktutövning uppstår i olika former som alltid upplevs som destruktiva för offren. En ung kvinna kände sig till exempel utsatt för sexuella övergrepp, trots att det aldrig skett i verkligheten”, berättar biskopen.

Självutnämnda gurus ställer sig utanför kyrkliga strukturer och sammanhang.

– De är den enda medlaren mellan Gud och anhängarna. De som startar dessa sekteristiska avvikelser är narcissistiska typer som njuter av att underkasta sig andra och utnyttjar människors hunger efter det absoluta för sina syften. Det paradoxala är: Offret känner sig ena stunden som i himlen, och i nästa förödmjukade och övergivna. Och den som åstadkommer det är inte ens alltid medveten om vad han gör, säger biskop Planet och menar att detta fenomen hittills bara finns i Frankrike.

(Vatican News)