Katolska rörelser måste göra mer mot övergrepp

Övergrepp och prevention var temat för årsmötet med dikasteriet för lekfolk, familj och liv den 13 juni, rapporterar L’Osservatore Romano. Även kvinnor som varit utsatta för övergrepp fick ordet och berättade sin skakande historia.

Kardinal Kevin Farrell, prefekt för dikasteriet, betonade att hans kuriala myndighet vill ta en ledande roll på påvens önskemål i arbetet mot övergrepp och med att klart beteckna och anmäla missförhållanden.

Mötet hade samlat mer än hundra representanter för de påvligt erkända kyrkliga rörelserna och sammanslutningarna över hela världen och stod under mottot ”Skydd mot sexuella övergrepp. En uppgift för sammanslutningar och kyrkliga rörelser”. 

Ämnet är ”en utmaning för kyrkan och civilsamhället överallt i världen”, sade kardinal Farrell. Övergreppen var tabu förr i tiden och är det delvis fortfarande, ”vilket gjorde att många visste en smula men få sade ifrån”. Därmed förfalskas statistiken som bara ”återger toppen på isberget”.

Kardinalen uttryckte sin besvikelse över att de kyrkliga rörelserna bara levererat otillräckliga svar på dikasteriets uppmaning att utarbeta regler och procedurer till skydd för minderåriga och skyddsbehövande.

– Det är nödvändigt att ni rustar er på ett lämpligt sätt och utan att förlora tid tar det ansvar som tillkommer er och avger räkenskap för det som anförtrotts åt er, sade kardinalen.

Avslutningsvis betonade han att Vatikanen gärna bistår kyrkliga rörelser i kampen mot övergrepp, så att ”familjerna, samhället, fritidsinrättningarna och den kyrkliga miljön slipper misstänkta förhållningssätt och därmed låter äkta evangeliska relationer uppstå”.

(Vatican News)