Melkitiska kyrkan sprider Abu Dhabidokumentet

Det grekisk-katolska melkitiska patriarkatet vill sprida dokumentet om ”Broderlighet mellan alla människor för en fredlig samlevnad i världen”, som undertecknades den 4 februari i år av påve Franciskus och storimamamen vid Al-Azhar, Ahmed al-Tayeb.

Det beslöts vid den melkitiska synodförsamlingen som sammanträdde förra veckan i Ain Traz i Libanon under ordförandeskap av patriark Youssef Absi.

Det gäller att främja de unga som är i ett läge där de kan bygga en ny samlevnad i Mellanösterns länder, där konflikter och sekteristisk extremism hotar. De melkitiska biskoparnas aktionsplan omfattar både akademiska och pastorala verksamheter. Abu Dhabidokumentet blir studieobjekt i patriarkatets skolor och i teologiska institut.

Biskoparna vill ha en intensiv medial insats, och prästerna uppmanas att predika om innehållet i Abu Dhabidokumentet och sprida dess budskap bland de troende.

(Vatican News)