Vatikanen donerar för Palestinaflyktingar

Ärkebiskop Bernardito Auza, Heliga stolens ständiga observatör vid FN, har tillkännagivit att Vatikanen kommer att stödja FN-organet för palestinska flyktingar i Mellanöstern (UNRWA). Beskedet kom på tisdagen i ett pressmeddelande från givarkonferensen i FN.

Auza lovordade UNRWA:s arbete med bildning, hälsa, sociala tjänster och boende för flyktingarna. Kyrkan bidrar, förutom sitt lokala arbete på plats, FN-arbetet med 40 000 USD, som särskilt destineras till förmån för barnen i palestinska flyktingläger.

Han rapporterade också om kyrkans lokala arbete i regionen med bildnings- och hälsovårdsinsatser bland flyktingar och palestinier. Särskilt drabbade är de unga. Som saknar perspektiv och hopp om framtiden, betonade han.

Heliga stolen hoppas att förhandlingarna snart skall nå fram till en rättvis och uthållig tvåstatslösning med en slutgiltig status för området, så att människorna kan ”leva sida vid sida i fred och säkerhet innanför internationellt erkända gränser”, sade Auza. 

Givarkonferensen lovade UNRWA sammanlagt dryga 110 miljoner USD i gåvor.

(Vatican News)