Två nya utnämningar till biskop Anders

Påve Franciskus kungjorde i början av augusti att kardinal Anders Arborelius blivit medlem i två olika kongregationer i den romerska kurian, Vatikanens förvaltning.

Kardinalen ingår nu i Kleruskongregationen, den myndighet inom Heliga stolen som har det övergripande ansvaret för alla präster och diakoner och deras utbildning. 

Dagarna efter kungjorde Vatikanen även att påven utsett biskop Anders till medlem av kongregationen för de orientaliska kyrkorna, det organ som är ansvarigt för kontakten med de 20-talet orientalisk-katolska kyrkorna, de östliga kyrkor med egen rit som står i full kommunion med påven och den romersk-katolska kyrkan.

Sedan han blev utsedd till kardinal i maj 2017, har Anders Arborelius blivit också blivit utnämnd till medlem av Påvliga rådet för främjande av kristen enhet.

I ett uttalande kommenterar kardinalen de nya utnämningarna: 

”Det är en spännande uppgift att få delta i de påvliga råden och kongregationerna. På förhand vet man inte riktigt vad det kommer att innebära. Kleruskongregationen som arbetar med präster och diakoner, deras utbildning och liv, står inför stora uppgifter just nu när antalet prästkallelser minskar i stora delar av världen och många präster känner sig ifrågasatta. Kongregationen för de orientaliska kyrkorna måste också ta ställning till det faktum att de kristna i Mellanöstern är så utsatta och tenderar att emigrera och samtidigt bosätter sig i andra delar av världen, inte minst i vårt eget land”.