Kvinnokliniken i Karlskrona: bara anställning om positiv till abort

Arbetssökande till kvinnokliniken i Karlskrona måste vara beredda att medverka vid aborter, annars erbjuds ingen anställning, rapporterar Sveriges Radio P4 Blekinge. Detta får hård kritik från Skandinaviska människorättsjuristerna, som menar att kravet kan vara mot lagen. 

Det var i en intervju med Sveriges Radio P4 Blekinge i juli, som Marianne Gertzell, chef vid kvinnokliniken i Karlskrona, berättade att kliniken sedan januari i år ber all sökande personal att ange om de accepterar att ”på ett empatiskt och etiskt sätt” medverka vid aborter. I intervjun berättar klinikchefen, som menar att kravet är en ”trygghetsfråga”, även att man ”sållat bort” sökande som berättat, att de inte vill medverka vid aborter. 

Skandinaviska människorättsjuristerna kommenterar nyheten i ett uttalande, då de menar att det med stor sannolikhet bryter mot lag och konventioner om mänskliga rättigheter.

– Det kan vara lagstridigt att som villkor för anställning kräva att en barnmorska, läkare eller undersköterska måste ställa sig positiv till att medverka till att utföra aborter. Rätten till tankefrihet, åsiktsfrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet är grundläggande mänskliga rättigheter enligt bland annat Europakonventionen, som är svensk lag. För att göra inskränkningar i dessa rättigheter krävs stöd i lag, att det finns ett legitimt syfte och det ska vara både nödvändigt och proportionerligt i ett demokratiskt samhälle, vilket vi inte bedömer att det är, säger Ruth Nordström, chefsjurist vid Skandinaviska människorättsjuristerna.

– Kravet att utföra aborter för anställning kan framstå som neutralt, men med stor sannolikhet kommer majoriteten av de som utestängs från arbetet ha en religiös övertygelse. Det kan därför varit indirekt diskriminerande att tillämpa en sådan klausul i ett anställningskontrakt. Dessutom strider det mot internationella etiska koder såsom Internationella barnmorskeförbundets etiska kod och Internationella gynekologförbundets etiska kod. Man kan också fråga sig om det här är rätt väg att hantera etiska svåra frågor på, att allt helt enkelt sålla bort oliktänkande, säger Rebecca Ahlstrand, jurist vid Skandinaviska människorättsjuristerna.

– Den aktuella klausulen kan inte anses som en proportionerlig inskränkning av mänskliga rättigheter. Samvetsfrihet tillämpas i över 40 europeiska länder, inklusive Tyskland, Storbritannien och i grannländerna Norge och Danmark. Om det går att lösa på arbetsplatser i princip samtliga demokratiska stater bland Europarådets medlemsländer, går det även i Sverige. Samvetsfrihet har dessutom beviljats på arbetsplatser i hela Sverige under ca 40 års tid och anges som en förutsättning i abortlagens förarbeten, fortsätter Rebecca Ahlstrand.

Det är nu över två år sedan Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter tog emot ett klagomål från de svenska barnmorskorna Ellinor Grimmark och Linda Steen, som båda vägrats anställning i Sverige eftersom de inte vill medverka vid aborter. Domstolen har ännu inte kommit med något uttalande om huruvida man kommer att ta sig an fallet om de två barnmorskorna, som numera arbetar i Norge.

(Sveriges Radio och Skandinaviska människorättsjuristerna)