Domen mot kardinal Pell står fast

En australiensisk domstol kungjorde tidigare i dag att domen mot kardinal Pell står fast. Det var i december i fjol som den australiensiske kardinalen George Pell dömdes till sex år fängelse för att ha förgripit sig sexuellt på två unga pojkar på 1990-talet. Kardinalen överklagade domen, men i dag kungjordes att den står fast. En av de tre domarna i domstolen var dock inte enig med de andra två och menar, att Pell helt borde frias.

Kardinal Pell, som hela tiden bedyrat sin oskuld, återgår därmed till fängelset i Melbourne och kommer tidigast att släppas fri tidigast om tre år. Vatikanen har genom Troskongregationen inlett en egen kanonisk utredning om kardinalens agerande, vilken kommer att avgöra om Pell fråntas prästämbetet eller ej. Han tillåts inte fira mässan i fängelset. George Pell, som fram till sommaren 2017 innehade vad som brukar likas med Vatikanens finansministerpost, är den högst uppsatta person inom den katolska hierarkin som hittills har dömts av en civil domstol för sexuella övergrepp. 

I en kommentar säger ordföranden i den australiensiska biskopskonferensen, ärkebiskop Mark Coleridge:

– Domstolen i Victoria har i dag kungjort att kardinal Pells överklagan av en dom för sexuellt utnyttjande av barn har nekats, i en dom där två domare röstade mot en. Den katolska biskopskonferensen i Australien menar att alla australiensare måste vara lika under lagen därmed och acceptera dagens dom. Kardinal Pells jurister har kungjort att man kommer att analysera domen för att komma fram till om den skall överklagas till Högsta domstolen. Biskoparna förstår att detta är och har varit en väldigt svår tid för dem som fått utstå sexuella övergrepp som barn och för deras anhöriga. Vi är medvetna om den smärta som de, som blivit missbrukade av präster, har upplevt under den långa rättegången mot kardinal Pell. Vi inser också att domen kommer att uppröra mångas känslor. Vi fortsätter att göra allt vi kan för att läka dem som har lidit svårt och för att säkerställa att katolska miljöer är säkrast tänkbara plats för alla, särskilt för barn och sårbara vuxna.

Från Heliga stolens presskontor kommer följande uttalande:

– Heliga stolen respekterar rättssystemet i Australien och noterar domstolens beslut att fälla kardinal Pells överklagan. Heliga stolen framhåller att kardinalen hela tiden under den juridiska processen har vidhållit at han är oskyldig, och att det är hans rätt att överklaga till Högsta domstolen. Tillsammans med kyrkan i Australien bekräftar Heliga stolen sin närhet till dem som fallit offer för sexuella övergrepp och sitt engagemang att, genom kyrkliga myndigheter, inte ge upp i jakten på de präster som är skyldiga till sådana övergrepp.

(Catholic News Agency och Independent Catholic News)