Lekfolket uppmanas kämpa för kyrkan

Biskop Robert E. Barron talar till pilgrimer i Panama City Jan. 23, 2019,

För snart ett år sedan rapporterade Vatikanen att man avsatt den dåvarande kardinalen Theodore McCarrick, efter att anklagelserna mot honom bedömdes tro värdiga av ärkebiskopsämbetet i New York. Hur illa har situationen kommit att bli sedan dess?

Ett sätt att bedöma läget är att en av de mest berömda katolska biskoparna i USA, och av många ansedda som den duktigaste kommunikatören och evangelisten bland USA:s prelater, ansåg det angeläget att publicera en bok där han vädjar till vanliga katoliker att inte lämna.

”Jag har skrivit denna bok till mina katolska vänner som, helt förståeligt, känner sig demoraliserade, chockade, obeskrivligt arga och beredda att lämna”, skriver hjälpbiskopen i Los Angeles, Robert Barron, känd av miljontals katoliker över hela världen genom mediaplattformen Word on Fire och tv-serien Catholicism. ”Det jag vädjar till mina bröder och systrar i kyrkan om är att stanna och kämpa – och att göra det för sin egen och sina familjers skull, men framför allt för deras skull som har lidit så fruktansvärt på grund av dessa onskefull män”, skriver Barron.

Barrons korta nya bok har titeln Letter to a Suffering Church: A Bishop Speaks on the Sexual Abuse Crisis, ”Brev till en lidande kyrka: En biskop talar om sexövergreppskrisen”, och publiceras via Word on Fire.

Strax innan boken lanserades berättade Barron i en intervju för Crux att han hade bestämt sig för att skriva boken i januari, mycket på grund av sina erfarenheter som hjälpbiskop i ärkestiftet Los Angeles.

”Det fanns så mycket tårar och förtvivlan, och även en hel del ilska, även om det inte var dominerande … det var en djup bitterhet och frustration över hela saken”, berättade han.

Ett förtydligande: Boken är inte ett försvar för hur kyrkan har hanterat övergreppsskandalen. Även om Barron är biskop och själv numera tillhör den administrativa kommittén för den amerikanska biskopskonferensen, är han minst lika skarp i sin beskrivning av vad som gått fel, som vilken kritiker eller reformator som helst.

Angående McCarrick till exempel är Barron tydlig med att bara för att man tar ifrån honom hans röda hatt och avkragar honom är inte fallet avslutat.

”Frågan är hur någon som McCarrick kunde få fortsätta under så många år och stiga inom kyrkans hierarki”, säger han. ”Uppenbarligen var något fel med hur systemet fungerade.”

Biskop Barron har manat amerikanska biskopskonferensen till en fullkomlig utredning om vem som visste vad, och när, om McCarrick. Och han upprepar uppmaning i sin boken.

Där vädjar han också till katoliker att kämpa emot.

”Kämpa genom att höja era röster i protest; kämpa genom att skriva klagomål; kämpa genom att kräva att bestämmelser följs; kämpa genom att anmäla förövare; kämpa genom att förfölja de skyldiga tills de är straffade; kämpa genom att vägra acceptera patetiska ursäkter”, skriver han.

Barron säger att han förstår impulsen att utrycka protest och besvikelse. I det sekulära samhället låter du ett företag förstå att man ogillar deras produkter genom att sluta köpa dem; inom politiken visar du ditt ogillande av ledare genom att inte rösta på dem. På liknade sätt är många katoliker frestade att visa sin avsky för övergreppen genom att utebli. Enligt Barron är det som att skjuta sig själv i foten.

”Det är aldrig en bra sak att lämna kyrkan”, säger han. ”Det innebär att lämna Kristi kropp, sakramenten, eukaristin, vägen till evigt liv. Och bojkott är att orsaka sig själv en enorm skada. Det är ett alldeles för högt pris att betala.”

”Om du har funnit evigt liv i Jesus, frälsning, svaret på ditt hjärtas djupaste längtan, då måste du stanna, oavsett hur svårt situationen är och oavsett hur många av dina vänner som lämnar”, skriver han i boken.

Barron säger att han är övertygad om att den enda vägen bort från övergreppskrisen är att gå ”rakt igenom den”. ”Vi måste vara öppna och ärliga mot folk, för de är förtvivlade över saken”, säger biskop Robert Barron.

John L. Allen J:r

(Översatt från engelska med författarens tillstånd)