Oslo katolska stift i stor skuld till stat och kommun

Det var 2015 som Oslo katolska stift anklagades för medlemsfusk. Den katolska kyrkan i Norge misstänktes ha registrerat ett stort antal medlemmar utan att få deras medgivande; mellan 2011 och 2014 hade man helt enkelt skrivit in dem man hittat i telefonkatalogen med polsk- eller spanskklingande efternamn. På så sätt försökte stiftsanställda öka det medlemsbidrag, som norska staten betalar till olika trossamfund.

Av alla de nyregistreringar som gjordes under de fyra åren har man i efterhand gått igenom 65 500. Det fanns att 56 500 av dem hade registrerats med hjälp av ”diskutabla metoder”, men 28 900 medlemmar bekräftade sitt medlemskap. Runt 6 800 uppgav att de inte önskade vara medlemmar i kyrkan.

Till en början var även biskop Bernt Eidsvig anklagad, men misstankarna mot honom togs tillbaka eftersom man inte kunde visa, att han personligen hade vetat om vad som försiggick. Oslo stift drogs dock inför rättegång och fanns skyldigt, och i slutet av juni avvisade högsta domstolen stiftets överklagan mot den fällande domen. Nu ska drygt 80 miljoner norska kronor betalas tillbaka till staten och en rad kommuner.

– Vi har en väldigt ansträngd ekonomi, säger Sindre-Jacob Bostad, ekonom på Oslo katolska stift, till den norska tidningen Dagen.

Sedan misstankarna om fusket kom fram 2015 har stiftet inte fått några bidrag från staten, och efter 2020 kommer räkningen på 40,2 miljoner till staten därför att vara betald. Men det är många andra som väntar på tillbakabetalningar; endast 3,5 miljon har betalats tillbaka till över 60 kommuner, och det kvarstår stora summor. Stiftet har tre år på sig att betala tillbaka dessa.

Enligt Sindre-Jacob Bostad kommer tillbakabetalningen till kommunerna att få betydande konsekvenser, t.ex. kan stiftet inte anställda den administrationspersonal som skulle behövas. Än värre är att det nu inte finns pengar till underhåll av stiftets kyrkobyggnader, och eftersläpet i Norge vad gäller kyrkornas underhåll är på runt 80 miljoner kr. En rapport från 2017 visar, att 30 kyrkobyggnader i södra Norge saknar nödvändigt underhåll. Sindre-Jacob Bostad pekar på att rapporten endast tagit upp synligt underhåll; uppskattningsvis finns ett lika stort eftersläp när det kommer till rör och andra mer osynliga behov.

Det är tack vare en ny, reell ökning av antalet medlemmar som stiftet över huvud taget klarar sig ekonomiskt, men tillströmningen har inte kompenserat fullt ut. Kyrkobyggnaderna kommer att fortsätta att förfalla tills de sista kronorna betalats tillbaka. 

(norska Dagen, NTB Nyheter)