Påven utnämner tretton nya kardinaler varav en från Baltikum

Påve Franciskus kungjorde den 1 september att tretton nya kardinaler utnämns vid ett konsistorium den 5 oktober. Tre av dem är liksom påven jesuiter, och tio av de tretton är yngre än 80, och kommer därmed att kunna rösta i en framtida konklav. De tio kommer från Kanada, Spanien, Portugal, Kongo-Kinshasa, Marocko, Indonesien, Luxembourg, Italien, Guatemala och Kuba. 

De tre nya kardinalerna över 80, som får kardinalsutnämningen snarare som ett hedersutnämnande, är en biskop från Angola, en brittisk ärkebiskop med säte i Tunisien, som blivit känd för att förespråka dialog med islam, samt biskop Sigitas Tamkevičius, biskop emeritus av Kaunas i Litauen. På 1980-talet blev han tillfångatagen och dömd till tio års fängelse för anti-sovjetisk propaganda, men efter fem års fängelse och exil i Sibirien blev han, efter att perestrojkan hade inletts, frisläppt. 

Det finns i skrivande stund totalt 215 kardinaler, varav 118 är under 80.

(Catholic News Agency)