Biskopsvigningar i Kina godkända både av Heliga stolen och Kina

Vatikanen har bekräftat att den förste biskopsvigningen nu skett, sedan Folkrepubliken Kina och Heliga stolen i september förra året ingick ett provisoriskt avtal som bland annat innebär att både Vatikanen och Peking ska godkänna vem som blir vigd till biskop i landet. Det var biskopen Yao Shun, av Vatikanen kallad Antonio Yao Shun, som nu ordinerats till biskop i stiftet Ulanqab i inre Mongoliet. Dagarna efteråt bekräftade Vatikanen att Stefano Xu Hogwei vigts till biskop i stiftet Shaanxi, också han godkänd av bägge parter.

Antalet biskopsvakanser är högt i Kina, och enligt nyhetsbyrån AFP finns ingen biskop i runt en tredjedel av landets 98 stift. Nyhetssidan Crux rapporterar om över 40 biskopsvakanser.

Sedan den kommunistiska folkrepubliken Kina bildades 1949 har katolska kyrkan i landet varit uppdelad i två delar, dels en regeringsstyrd organisation, där präster och biskopar valdes och utnämndes av det styrande kommunistpartiet, och dels en underjordisk kyrka, som lydde under Vatikanen. På 1980-talet gav dåvarande påven Johannes Paulus II ett speciellt privilegium till den underjordiska kyrkan, som gick ut på att den inofficiella kyrkan fick viga biskopar utan godkännande från Vatikanen, så länge det rapporterades till påven i efterhand. Detta privilegium tog påven Benedikt XVI bort 2007 i ett brev till alla kinesiska katoliker, vilket ledde till att utnämningarna nästan helt bromsades in.

Sedan förra årets avtal finns det bara en kyrka, som är godkänd av bägge parter, och åtta av de biskopar som ursprungligen vigts i den officiella kyrkan har i efterhand blivit godkända av Vatikanen.  Inga detaljer i avtalet har offentliggjorts sedan det slöts, och Vatikanen har fått en del kritik för bristen på öppenhet kring avtalet.

Enligt officiella siffror finns det runt sex miljoner katoliker i Kina men man uppskattar att det verkliga antalet är nära det dubbla.

(Crux)