Läkare till domstol för dödshjälp till kvinna som kämpade emot

Ett fall som gäller påtvingad dödshjälp har gått till domstol i Nederländerna. Den åtalade läkaren är den första som riskerar bli dömd för olaga dödshjälp, sedan dödshjälp legaliserades 2002.

Det var 2016 som den nu åtalade läkaren gav dödshjälp till en svårt dement, 74-årig kvinna. Kvinnan hade tidigare skrivit under ett livsslutsdirektiv med önskan om att få dödshjälp när hon fortfarande var vid sina sinnens fulla bruk. När hon sedan hade flyttat till ett demensboende gjorde kvinnan uttalanden om att inte vilja dö och verkade ha ändrat sig. Ändå gav läkaren, i samråd med kvinnans familj, dödshjälp till kvinnan, trots att hon uppges ha gjort uppenbart fysiskt motstånd. Enligt uppgifter i media var det kvinnans man och dotter, som höll ner henne medan läkaren gav henne injektionen.

Fallet har nu tagits upp av domstol. Åklagaren uppges inte betvivla läkarens ”goda avsikter”, men vill pröva omfattningen av läkarens skyldighet att konsultera en patient som lider av demens och om huruvida dödshjälpen gavs enligt de regleringar som finns i lagen.

Den aktuella läkaren är inte den enda som står under brottsutredning för dödshjälp till dementa, men det är det första fallet att nå domstol. Dödshjälp till dementa patienter blir allt vanligare i Nederländerna, vilket uppges orsaka oro och osäkerhet bland husläkare. En klinik i Haag, som grundades 2012 med det uttalade syftet att kunna ge dödshjälp till patienter vilkas husläkare inte velat göra det, uppger att antalet kontakter med rådvilla husläkare ökat markant och nu ligger på över 300 förfrågningar i månaden.

Domen i det aktuella målet förväntas kungöras i mitten av september.

(Respekt)