Domen cementerar Pells profil

Den 26 februari, avbildat här, lämnade kardinal George Pell domstolen i Melbourne efter att hans dom blivit offentliggjord. Pells advokater framhöll i det överklagande, som senare presenterades, att det fanns över ett dussin ”solida hinder” som borde ha hindrat juryn i den första rättegången från att finna honom skyldig till övergrepp på två korgossar. Den högre instansen kungjorde sitt beslut den 20 augusti: den ursprungliga domen ändras inte.

Kardinal Pell har kungjort att han anser överklaga igen till högsta domstolen och han fortsätter att vidhålla att han är oskyldigt dömd, vilket han gjort sedan anklagelserna mot honom blev kända i juni 2017.

Pells juridiska resa kanske inte är slut, men den bekräftade domen är antagligen sista ordet när det gäller en annan aspekt av saken: George Pell är nu officiellt den katolska övergreppsskandalens Alfred Dreyfus. Med det menar jag, att åsikterna om huruvida han är skyldig eller oskyldig, lika mycket är en reflektion av ideologiska övertygelser som de handlar om de faktiska bevisen i fallet.

Dreyfus var den franske artilleriofficeren av judisk börd, som anklagades för landsförräderi 1894 för att ha överlämnat militära hemligheter till tyskarna, och som därför fick tillbringa fem år på Djävulsön. Dreyfus frikändes så småningom och återvände till armén, men i över tio år efteråt var åsikter om huruvida han var skyldig eller inte en vattendelare mellan olika politiska och kulturella läger. Katoliker och traditionella på ”anti”-Dreyfus-sidan mot pro-republikaner och liberaler, som var mot kyrkan. Man skulle precis lika lätt kunna jämföra Pell med Alger Hiss, en amerikansk diplomat, som anklagades 1948 för att vara sovjetisk spion. Precis som Pell togs Hiss fall upp av två domstolar, och även i det fallet handlade åsikterna länge efteråt mer om krocken mellan olika uppfattningar om kalla kriget, än om fakta.

På samma sätt avslöjar åsikter om Pell i dag ofta mycket mer om fördomar hos den som observerar det hela, än om vad som faktiskt hände. De som är mest upprörda över övergreppskrisen inom katolska kyrkan och generellt övertygade om att kyrkan är korrupt och därför vill se företrädare som Pell hållas ansvariga, har ända från början antagit att Pell är skyldig, och jublar nu över domstolens beslut. ”Dagens beslut i appellationsdomstolen i Victoria är en vattendelare, ett tecken på framgång som borde ingjuta hopp i alla offer”, sade Anne Barrett Doyle från aktivistgruppen BishopAccountability.org. Påve Franciskus, sade Barrett Doyle, ”borde nu snabbt fördöma och straffa Pell, förflytta honom från kardinalskollegiet och ta ifrån honom prästämbetet”.

Ändå finns det en ansenlig del av katolsk opinion som inte är begränsad till Vatikanen eller till biskopar i Australien, och som har markant stöd på gräsrotsnivå i hela världen, som från början har varit precis lika säker på att Pell är oskyldig, och som fortsätter att vara övertygade om det. Denna grupp menar att bevisen i fallet i i grund och botten inte håller. De menar att tanken om att en ärkebiskop, under en pågående högmässa i sin egen domkyrka, skulle lämna processionen, gå in i en välbesökt sakristia och klädd i liturgiska kläder – som skulle göra fysiska övergrepp i stort sett omöjliga – utsätta två unga körmedlemmar för övergrepp utan att det sågs av någon, och sedan gå ut igen och hälsa på mässbesökarna utanför som om inget hade hänt, är så otrolig att den nästan är surrealistisk. För denna grupp säger det faktum att Pell överhuvudtaget åtalats, för att inte tala om att han dömts, mycket mer om lynchmobb-inställningen i Australien, än det säger något om huruvida anklagelsen är trovärdig.

För inte så länge sedan var det en australiensisk gatuartist som målade en väggmålning med Pell i handbojor och djävulen bakom sig, på en gångbro över en trafikerad gata nära Vatikanen. Målningen låg precis på andra sidan gatan från en församling jag går till ibland, så jag frågade en av prästerna vad han tyckte om den.

”Den är förfärlig”, sade den italienske franciskanen. ”Det är helt otroligt att det australiensiska rättssystemet låter det gå så långt… de här anklagelserna skulle aldrig ha resulterat i rättegång någon annanstans, för de är helt enkelt löjliga.” Prästen har inget att göra med Vatikanen och har aldrig träffat George Pell. Han är bara församlingspräst och vet hur saker fungerar i en domkyrka med mycket människor på söndagar, och för honom är anklagelserna inte trovärdiga.

Det är svårt att veta vilken utveckling, eller vilka nya bevis, som skulle kunna överbrygga avståndet. Från och med nu är det troligt att George Pell kommer att vara en symbol för prästers arrogans och skuld för vissa, och ett varningsexempel på hysteri och falska anklagelser för andra.  

Vad gäller Pells öde inom kyrkan är det inte troligt att något slutgiltigt beslut om att frånta honom den röda hatten eller prästämbetet tas, innan vi vet om han planerar att överklaga igen. Det är förresten det som gör Pell-fallet annorlunda än fallet med före detta kardinalen och prästen Theodore McCarrick, eftersom få katoliker tvekade om sanningen i det man hört om McCarrick.

Samma dag som domen föll upprepade Vatikanens talesperson, Matteo Bruni, Heliga stolens respekt för rättssystemet i Australien medan han också framhöll att ”Pell har hela tiden fasthållit att han är oskyldig och han har rätt att överklaga till högsta domstolen”. Vad som inte sades i uttalandet, men som är väldigt underförstått, är att det finns viktiga personer i påvens närhet som kanske har liten användning för Pell politiskt eller personligen, men inte heller de tror att han är skyldig till anklagelserna.

John L. Allen J:r

(Översatt från engelska med författarens tillstånd)