Erik Varden ny biskop i Trondheim

Abbot Erik Varden O.C.S.O. blir ny biskopsprelat av Trondheim. Det kungjorde biskopen av Oslo, Bernt Eidsvig, i St. Olavs domkyrka i Trondheim tidigare i dag.

Erik Varden, som i dag är abbot i cistercienserklostret Mount Saint Bernard Abbey i Storbritannien, är 45 år gammal och föddes i Norge. Han konverterade 1993 och har bott i Storbritannien sedan gymnasietiden. Erik Varden utbildades vid universitetet i Cambridge och i Rom, och var professor i gammalsyriska, monastisk historia och kristen antropologi vid benediktinernas universitet i Rom 2011-2013. Han har varit abbot – klosterföreståndare – sedan 2015.

Som skribent och föredragshållare Erik Varden blivit välkänd under de senare åren, och han har, enligt Oslo katolska stift, med stor framgång nyligen lagt om klostrets produktion från mjölk till öl.

Inget datum är ännu bestämt för biskopsvigningen, men det väntas ske inom tre månader.