Italiensk domstol: hjälp till självmord inte kriminellt

Konstitutionsdomstolen i Italien, där assisterat självmord och dödshjälp inte är lagligt, har fastslagit att obotligt sjuka personer kan få hjälp att begå självmord om de upplever ett ”outhärdligt lidande”. Domen har kritiserats bl.a. av den italienska biskopskonferensen och en stor grupp läkare. 

Domen rörde dödshjälpsförespråkaren Marco Cappato, som stod anklagad för att 2017 ha hjälpt en 40-årig ryggmärgsskadad man att begå självmord på en dödshjälpsklinik i Schweiz. Cappato polisanmälde kort därefter sig själv, och såg sitt agerande som civil olydnad för att uppmärksamma det han ansåg vara en ”orättfärdig lag”.

Domstolen fastställde att den som hjälper en människa med en ”obotlig sjukdom” att begå självmord inte skall straffas. Domstolen tydliggjorde att beslutet togs i förväntan om att parlamentet kommer att göra ändringar i den befintliga lagen, som i dag förbjuder assisterat självmord och dödshjälp. 

Kritik mot domen

– Detta är mycket oroande nyheter. Denna domstol har med ett pennstreck legaliserat både assisterat självmord och dödshjälp, trots starkt motstånd från många i Italien. Det verkar alarmerande att beslutet möjliggör dödshjälp för personer med kroniska, icke-livshotande tillstånd, säger Gordon Macdonald, ordförande för den brittiska organisationen Care Not Killing. 

Den italienska biskopskonferensen uttrycker att deras största oro är ”underförstådda kulturella krafter, som kan få lidande människor att tro, att det är ett värdigt beslut att be om att få avsluta sitt liv”. De hänvisar vidare till påvens uppmaning vid en konferens för den italienska läkarföreningen den 20 september:   

– Vi kan och måste avvisa frestelsen – också föranledd av lagändringar – att läkarvård används till att stödja patientens eventuella vilja att avsluta sitt liv, ge hjälp till självmord eller direkt orsaka döden genom dödshjälp, sade påven då. 

Rätt till samvetsfrihet

Italiens parlament förväntas nu diskutera domstolens beslut. Den italienska biskopskonferensen uppmanar politiker att ”i möjligaste mån erkänna alla sjukas värdighet så som kyrkan gör” samt att respektera och skydda vårdpersonalens rätt till samvetsfrihet. 

Enligt Giuseppe Battimelli, vice ordförande för den italienska katolska läkarföreningen, är mer än 4 000 läkare beredda att stå upp för sin rätt till samvetsfrihet och kommer inte att delta vid assisterat självmord. 

Italiens premiärminister Giuseppe Conte uttryckte förbehåll för domen i en kommentar till den italienska tidningen Corriere della Sera. Han menar att som jurist och katolik ”tvivlar han inte på rätten till liv men på rätten att få avsluta sitt liv”. 

 (Respekt)