Ny missionsstatistik för den världsvida kyrkan

Varje år på världsdagen för mission, som uppmärksammas i slutet av oktober, publicerar informationstjänsten Fides statistik för den globala katolska kyrkan med fokus på mission. Bland de siffror som publicerades i årets statistik var följande av särskilt intresse:

 • Antalet katoliker i världen beräknas till 1 313 miljoner – en ökning på ett år med 14 miljoner. Siffran har ökat i samtliga världsdelar.
 • Andelen katoliker bland världens befolkning steg med 0,06 procent och är nu 17,7 procent.
 • Antalet präster minskade något och är nu 414 582.
 • Antalet diakoner har ökat till 46 894.
 • Antalet katoliker per präst har därmed ökat med 38 och är nu i genomsnitt 3 168.
 • Antalet biskopar har ökat något till 5 389.
 • Antalet nunnor har däremot minskat med 10 535 till totalt 648 910.
 • Antalet lekmannamissionärer har ökat något och är nu 355 800.
 • Även antalet kateketer ökar – siffran är nu 3 120 321.
 • Det finns 71 305 katolska förskolor med 7,3 miljoner barn. Till det skall läggas 10 492 förskolor för yngre barn.
 • Antalet katolska grundskolor är 101 527, medan antalet gymnasier är 48 560.
 • Katolska kyrkan driver även 5 269 sjukhus, 16 068 vårdcentraler och 646 behandlingshem för leprasjuka, de flesta i Asien.
 • Till det kommer 15 735 hem för äldre och sjuka samt 9 813 barnhem.

(Fides)