I huvudet på en biskop

Vid dekanatsmötet för Stockholms dekanat i september intervjuade msgr Jorge de Salas biskop Anders Arborelius. Det blev ett mycket personligt samtal, där biskopen öppet delade med sig av sina innersta tankar. Katolskt magasin fick tillåtelse att återge intervjun i dess helhet – läs den i pappersutgåvan av nr 9.