Tillåtet för kommunanställda i Bromölla att be på arbetstid – tyst

Tidningen Dagen rapporterar om att politikerna i Bromölla gjort en kovändning från tidigare beslut. Nu tillåter man anställda att be på arbetstid – om det sker tyst.

Det var i juni som kommunalpolitikerna i skånska Bromölla beslöt, att det inte skulle vara tillåtet att be på arbetstid. En av kommunens socialsekreterare, aktiv i Equmeniakyrkan, valde att ta strid i frågan och anmälde sig själv till kommunen.

– Jag jobbar med barn som far illa och känner ofta att jag behöver Guds hjälp. Jag ber honom om vishet och att verkligen kunna lyssna på dem jag har framför mig, sade hon då till Dagen.

Uppmärksamheten blev stor kring socialsekreterarens agerande, och ansvariga politiker har nu till viss del ändrat sig, genom att i nya tillämpningsanvisningar förtydliga att ”en tyst bön” och ”en tanke till den egna guden” kan inrymmas i arbetsdagen, så länge det inte påverkar arbetet, servicen till medborgarna eller kollegorna.

Enligt Dagen har Diskrimineringsombudsmannen inlett en granskning av Bromölla kommun efter beslutet om förbud mot bönestunder, men hittills har man inte presenterat något utlåtande. Socialsekreteraren själv uppger att hon inte har fått något direkt svar på sin anmälan om att hon ber under arbetstiden, mer än att hon blivit hänvisad till sin närmsta chef och att personalenheten på kommunens skrivit de nya tillämpningsanvisningarna.

(Dagen)