Om Bibeln och kyrkoåret

Björn Håkonsson:

Vandra med oss för vägen är lång

2019

Vandra med oss är en tjock bok, mer är femtonhundra sidor. Författaren Björn Håkonsson beskriver den som en kommentar till mässornas läsningar. Den är mycket mer, men låt oss börja där.

Visste du att blinda inte fick komma in på tempelområdet? När Jesus botar den blinde vid templet öppnar han alltså även dennes väg till gudstjänst (onsdag i påskoktaven). På sexhundra sidor går Håkonsson genom samtliga läsningar i årets vardags- och söndagsmässor. Alla får en kommentar som ger en djupare förståelse av texten, sätter in den i ett historiskt sammanhang eller visar på relevansen för vårt nutida liv. Det senare ibland ganska skarpt som i kommentarerna till Amostexten (25:e söndagen, årgång C).

Instrött bland kommentarerna finns fördjupningsavsnitt. Till exempel följs Epifania-texten av några sidor om ”När föddes Jesus egentligen?” och ett avsnitt om bikten kastar ljus över tio Guds bud.

Våra helgon får stor plats i boken. Håkonsson menar att de är brev från Gud till oss. ”Brev som vi inte läser.” På ytterligare nästan sexhundra sidor går han därför igenom årets alla dagar och berättar om de helgon som firas på respektive dag. Kände du till Nils Hermansson av Linköping? Han får en halv sida liksom S:ta Villana. Augustinus får femton sidor som jag läser med stor behållning liksom de nio om Theresa av Avila. Det här är en mycket lärorik och fängslande del av boken. Min favorit. Jag väljer slumpmässigt och börjar läsa. Så är jag fast och fortsätter läsa om helgon efter helgon.

Vandra med oss är något av en grundbok i bibelkunskap. I bokens första avsnitt, ”Om Bibeln”, får vi veta mycket om Bibelns bakgrund, om dess plats i kyrkans tradition, om olika kyrkolärare, om Qumrantexterna och mycket annat. Alla Bibelns böcker kommenteras. Alla Psaltarens psalmer var för sig. I samband med de olika böckerna finns fördjupningsavsnitt till exempel om gnosticismen och de olika judiska ”partierna” i Jesus värld. Vissa bitar av detta första avsnitt känns lite överflödiga, till exempel de som handlar om inkvisitionen och påveämbetets utveckling. Men de är inte ointressanta! Däremot känns de femtio sidor som handlar om relationen mellan de lutherska kyrkorna och den katolska malplacerade och onödigt polemiska.

Vandra med oss är naturligtvis inte en alltigenom objektiv bok. Där finns mycket av författarens personliga ställningstaganden och så måste det få vara. Självklart finns det kommentarer och synpunkter som jag inte är så förtjust i. Det är ingenting att haka upp sig på. Vi har alla våra olika perspektiv och erfarenheter men det är som Håkonsson skriver ”Lyckligtvis älskar Gud oss ändå”. Så jag hoppas att boken får stor spridning och rekommenderar den gärna både för enskild information och uppbyggelse och som grundbok i en studiecirkel.

Man beställer boken via hemsidan: www.vandra-med-oss.webnode.se. Den är gratis men författaren ber om ett bidrag till Caritas.

Jan-Olof Hellsten