Ny patientgrupp på Maria Regina

Foto: Greger Hatt

Under november månad fick Maria Regina hospice i Nacka en delvis förändrad inriktning. Hemmets tolv platser för palliativ vård i livets slutskede minskades till sex. De övriga har upplåtits åt patienter med ätstörningar. Förändringen har en krasst ekonomisk bakgrund, säger Stefan Herczfeld, utvecklingsansvarig i Stockholms katolska stift och vice ordförande i den stiftelse som driver hemmet.

Hospicevården finansieras av Region Stockholm men medlen därifrån räcker inte till att täcka kostnaderna för Maria Reginas tolv platser.

– Regionen har beslutat att underfinansiera palliativ vård. Det är ledsamt eftersom vård i livets slutskede är oerhört viktig, säger Stefan Herczfeld och konstaterar att det endast är pengarna som styr i politiken.

– Stiftelsen har i flera år tvingats ta av kapitalet för att betala ut löner, men nu går det inte längre. Underskottet har legat på flera miljoner kronor per år och nu är vårt kapital nästan slut.

Ätstörningspatienter

För att undvika likvidation måste stiftelsen förändra sin verksamhet, åtminstone delvis. Genom en av sina ledamöter, som är läkare, fick styrelsen kännedom om de problem som förekommer runt om i landet med att ta hand om ätstörningspatienter inom ramen för vårdgarantin på nittio dagar.

– Väntetiden för människor med ätstörning kan vara över ett halvår. Vi såg möjligheten att ta emot några patienter ur den kategorin och är tack- samma över att kunna avlasta den kommunala omsorgen något, fram- håller Stefan Herczfeld.

Omdisponerat hus

De båda patientgrupperna har vitt skilda vårdbehov och därför behöver det göras vissa omdisponeringar av lokalerna. Verksamhetschefen Åsa Fogelström berättar att huset delas i två avdelningar så att grupperna har var sin del av huset men kan mötas i de allmänna utrymmena mitt i, salongen och kapellet.

– Patienterna i hospiceavdelningen har egna rum medan de i ätstörnings- programmet delar rum.

Maria Regina har fyrtio anställda, på hel- eller deltid, och ett antal timan- ställda och volontärer.

– Den nuvarande personalen behåller sina jobb. Dessutom anlitas fackfolk som konsulter för gäster med ätstörningar, såsom psykiater och nutritio- nist, säger Åsa Fogelström.

Birgit Ahlberg-Hyse