Rosenkrans, delande och hjälp åt andra

Foto: Rita Haddad

Efter en vallfärd till Lourdes 2012 arrangerad av de orientaliska katolska kyrkorna, startade elva kvinnor med ursprung i Irak, Syrien, Libanon och Egypten en kvinnogrupp i Trollhättan.

Hanan Rahme, ordförande för gruppen, kom hem från Lourdes och frågade sig själv varför det inte fanns ett naturligt sammanhang i Trollhättan där man kunde träffas och be rosenkransen tillsammans.

Viljan hos kvinnorna fanns och även ett behov av att dela vardagsproblem och att umgås. En grupp bildades och än i dag fortsätter träffarna regelbundet varje månad. Numera har gruppen nästan fyrtio medlemmar och den samlas i S:t Petri katolska församling i Trollhättan. Namnet på gruppen är Saint Lourdes, och dess främsta syfte har nu blivit att hjälpa andra.

– Många kvinnor påpekade att vi har det bra i Sverige, vi har mat, skola och gratis vård för barn. Så varför inte försöka hjälpa andra människor? berättar en av deltagarna, Marina Bandak. Vi bestämde oss för att samla minst tjugo kronor per deltagare och träff. Vi får även in pengar genom att sälja kaffe med hembakat och små souvenirer.

Gruppen ber fortfarande rosenkransen tillsammans och hjälper behövande. Framförallt besöker de äldre och sjuka och ber tillsammans med dem, antingen hemma eller på sjukhus. De hjälper också till praktiskt, till exempel vid begravningar. Gruppen består av kvinnor med både katolsk och ortodox bakgrund och de samarbetar med katolska och ortodoxa präster. En gång om året träffar de andra kvinnogrupper i Trollhättan för att utbyta erfarenheter.

För att samla in pengar till behövande barn i andra länder firas varje år en stor julfest. Nyligen höll gruppen ett första läger där medlemmarna fick tillfälle att fördjupa sin tro och umgås lite mer lättsamt med musik, sång och dans.

Helena D’Arcy