Markant minskning av nyfödda med Downs syndrom med ny fosterdiagnostik

I Storbritannien, där olika sjukhusområden använder olika metoder för fosterdiagnostik, visar ny statistik hur en mer exakt metod för att påvisa kromosomavvikelser har lett till en dramatisk minskning av antalet barn som föds med Downs syndrom.

Nya siffror visar att områden där man använder ett mer precist, genetiskt fosterdiagnostiskt test, som tidigt under graviditeten visar eventuella kromosomavvikelser, har sett en minskning på trettio procent av antalet barn som förds med Downs syndrom. I de sjukhusområden där man ännu inte introducerat testet föll antalet nyfödda med Downs med nio procent.

Nyheten har resulterat i protester i Storbritannien mot regeringens planer på att fortsätta sprida det genetiska testet inom den offentliga vården till fler sjukhusområden.

I Sverige är det snart två år sedan statistik om nyfödda med Downs syndrom presenterades. Sist Socialstyrelsen presenterade siffror, i februari 2018, noterades även här en kraftig minskning sedan 2014 av antalet barn som föds med kromosomavvikelser.

(The Tablet)