Första kvinnliga undersekreteraren i statssekretariatet

Påven Franciskus har utnämnt Francesca Di Giovanni, som arbetar vid Vatikanens statssekretariat, till ny undersekreterare för sektionen för förbindelser med stater, med uppdrag att leda den multilaterala sektorn.

Francesca Di Giovanni, som blir statssekretariatets första kvinna på en chefsposition, är jurist och har arbetat i statssekretariatet i tjugosju år. Hon har särskilt arbetat med frågor som rör migranter och flyktingar, internationella mänskliga rättigheter, kommunikation, internationell privaträtt, kvinnors situation och turism.

(Vatican News)