Kyrkorna i Australien ger konkret hjälp till branddrabbade

Bränderna som drabbat stora delar av Australien saknar motstycke i modern tid. Landets kyrkor och trossamfund gör vad de kan för de drabbade.

Ärkebiskop Mark Coleridge av Brisbane, ordförande
i Australiens biskopskonferens, beskriver i en kommuniké de insatser som biskopskonferensen initierat, förutom den konkreta hjälp som ges i enskilda stift och församlingar.

Först och främst handlar det om att biskopskonferensen ordnat en plattform för kontakt mellan drabbade och de många frivilliga, som nu ställer upp med allt från matlagning och röjning av brännskadade hus till att erbjuda husrum och annat praktiskt stöd. Man har även uppmanat alla katolska organisationer, skolor, universitet, sjukhus, äldreboenden och ordnar i landet att göra vad de kan, och en särskild kollekt kommer att tas upp på söndag på landets nationaldag den 26 januari.

Ärkebiskop Anthony Fisher av Sydney, den del av landet som blivit hårdast drabbat av bränderna, har i ett uttalande poängterat att katolska skolor och hjälporganisationer kommer att erbjuda långsiktigt stöd.

– Vi är medvetna om att utöver akuta nödinsatser kommer det att behövas långsiktigt stöd till människor, familjer och samhällen. Vi är fast beslutna att finnas där för människor under lång tid. För stunden vill jag framhålla att våra brandmän, och även de som kommit från utlandet för att hjälpa tusentals frivilliga härifrån, har varit exceptionella. De har varit som helige Josef under hela jultiden och skyddat alla heliga familjer.

Även den anglikanska kyrkans hjälporganisationer har hjälpt till med att laga mat till nödställda, få fram kläder och sängar, och ta hand om djur som flytt eller kommit vilse.

(ICN)