När två världar krockar: Pride-tema i skolan

Svenska skolor gör olika och än så länge är det få som arrangerar regnbågstema, Pride-festival eller hbtq-dagar. Men fenomenet blir vanligare, och som förälder, lärare eller elev är det inte lätt att navigera.

– Det publicerades som en vanlig nyhet på skolans info-portal: följande vecka skulle lärarna bära regnbågsnålar för att uppmärksamma alla människors lika värde.

En mamma i Mellansverige berättar om nyheten som kom från barnens skola.

– Min magkänsla var att det inte var rätt att dra in skolans personal i detta. En regnbågskampanj för att uppmärksamma alla människors lika värde är rätt snäv. Min spontana reaktion var att undra varför skolans rektor inte valt att uppmärksamma funktionsnedsatta, ursprungsbefolkningar eller andra som utsätts för förtryck eller diskriminering. Jag kan även tänka mig att det var svårt för enskilda lärare, som kanske inte höll med om initiativet, att säga nej.

Mamman valde att inte agera eller tala med rektorn, men berättar att hon kommer att kontakta skolans ledning om initiativet upprepas.

– Jag har tänkt över det här och tycker att jag gjorde fel när jag inte sade något. Jag ville inte framstå som en gnällig, kristen mamma som per automatik protesterar mot allt som har med regnbågssymbolen att göra. Men det handlar faktiskt om att föra in ett politiskt budskap i skolan, hur oskyldigt det än verkar, och så här i efterhand ångrar jag att jag höll tyst.

Valde att ifrågasätta

Någon som tvärtom valde att föra dialog med sina barns skola var ett föräldrapar i södra delen av landet. När deras barns skolor 2017 hissade regnbågsflaggan under kommunens regnbågsvecka skrev de till ledningen:

… ni, som många andra skolor, valde att hissa regnbågsflaggan. … Kanske skedde det i tron att det var ett bra sätt att markera ”allas lika värde” och att ”här får alla vara den de är”. Ingen kan dock med trovärdigheten i behåll reducera flaggan och dess innebörd till detta. Regnbågsflaggan är en symbol som också innefattar radikalpolitiska reformkrav […] Bakom flaggan finns en sammansatt politisk agenda som bland annat syftar till legalisering av surrogatmödraskap för infertila hbtq-personer, att barn skall kunna ha fler än två juridiska vårdnadshavare, kritik av svensk sexköpslagstiftningen, normalisering av sexuell praktik med våldsinslag m.m. Dessa kopplingar är inte på något sätt långsökta. Det är enkelt att undersöka via rfsl:s och Stockholm Prides hemsidor. Dessa organisationer måste anses vara de två främsta företrädarna för regnbågsflaggan i vårt land. Hissar man flaggan visar man också solidaritet med dessa organisationer. Vare sig man vill det eller inte. […] Hissar man flaggan på en skolgård, uppmanar barnen att måla den, eller bära den på en idrottsdag gör man som skola ett politiskt ställningstagande. Detta är ingen liten sak. […] Vi utgår naturligtvis från att personal i skolan har handlat i god tro. Vi tror inte på något sätt att lärare inför elever har gjort kopplingar till ovan nämnda företeelser. Men vi som vuxna ser kopplingen.

Ifrågasättande ledde till reaktioner

– Vi hade sedan ett möte med skolans rektorer, där de framhöll att de inte på något vis hade undervisat eller inför eleverna propagerat för de kopplingar vi hade påtalat. För dem handlade det enbart om ”allas lika värde” och ”allas rätt att älska den man vill”, berättar pappan.

– Under regnbågsveckan genomförde kommunens högstadieskolor ett motionslopp, där det delades ut nummerlappar i form av regnbågsflaggor. Vårt barn var sjukt den dagen, men vi berättade för rektorn att barnet aldrig hade orkat stå emot grupptrycket om det varit där. Rektorerna erkände utan vidare att nummerlapparna var ett misstag och uttryckte även tveksamhet till att på nytt hissa regnbågsflaggan. Sedan frågade de om det är fler föräldrar som regerat som vi. Vi svarade ja, men att få vågar träda fram med kritik. Att flaggan så entydigt förbinds med ”allas lika värde” gör det hela än mer komplicerat.

Reaktionen var liknande även från den andra skolans rektor. Ledningen hade överraskats av kopplingarna pappan hade visat i brevet, och erkände att de brustit i kunskap om de signaler regnbågsflaggan kan föra med sig. Evenemanget ställdes sedan in 2018 på grund av ekonomiska skäl. Det återkom 2019, men nu utan namnet regnbågsveckan då kommunen beslutat att bredda kampanjen utifrån diskrimineringslagens skrivningar. Ingen grundskola hissade regnbågsflaggan.

Pride – rolig folkfest?

På en skola i Mälardalen ställdes en elev, som då gick i åttan, inför ett dilemma när eleverna fick rösta om temat för en festival, och det vinnande alternativet blev en Pride-vecka. Flickans pappa berättar:

– Jag kan förstå att man som en inte särskilt insatt person boende i Sverige har en bild av Pride som en rolig folkfest och att man svalt propagandan om att Pride handlar om mångfald, alla människors lika värde och att få älska den man vill. Men det är långtifrån allt vad det handlar om.

– Vår dotter är rätt stark i sina uppfattningar på det här området och tvekar inte att till exempel dra en lans mot abort i skolan när ämnet diskuteras där. Så när hon insåg att skolkamraternas val av tema för festveckan oundvikligen skulle bli Pride, vägrade hon att klä sig i påbjudna regnbågsfärger och klädde sig i stället i svart hela den veckan. För oss som är vana vid att vår tjej annars är rätt så färgglad blev det minst sagt ett tragikomiskt statement.

”Lärare och föräldrar känner sig pressade”

Att flera föräldrar och lärare är bekymrade över hur de ska agera håller Olof Edsinger, generalsekreterare på Svenska Evangeliska Alliansen (SEA), med om. Han har det senaste året blivit kontaktad av allt fler, som undrar hur de ska agera när förskolor, skolor och idrottslag väljer att använda regnbågsflaggan.

– Det är tydligt att både lärare och föräldrar känner sig pressade av inslagen. Man känner obehag inför att barnen dras in i frågor som de ännu inte är redo för, eller pressas till åsikter som deras föräldrar inte delar. Även flera lärare har kontaktat oss eftersom de upplever att det är lågt i tak på deras arbetsplatser.

Olof Edsinger berättar att sea i början av januari publicerade tre dokument med argument och länkar.

– Dokumenten togs fram som stöd till dem som av filosofiska, religiösa eller kulturella grunder ifrågasätter utvecklingen. Det första handlar om den normkritiska pedagogiken, med argument som man kan använda för att problematisera queer-ideologin. Nummer två föreslår förhållningssätt och argument för när skolor vill anordna en hbtq-dag, bjuda in rfsl eller rfsu som föreläsare eller hissa prideflaggan. Det tredje handlar om regnbågsflaggan inom idrottsrörelsen, något som både barn och föräldrar kan känna sig obekväma med. Inte för att man motsätter sig vad bindlarna sägs symbolisera – nämligen ”alla människors lika värde” – utan för att regnbågsflaggan står för något mer, mer politiskt.

Text: Helena D’Arcy

Fotnot:

Av hänsyn till skolorna har föräldrarna bett att få vara anonyma.

Dokumenten från SEA finns att ladda ner från äktenskap.info/stod-till-foraldrar/

RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter är en svensk politisk och ideell organisation som bedriver en aktiv sexualpolitisk verksamhet mot homofobi, bifobi och transfobi.

RFSU – Riksförbundet för sexuell upplysning är en ideell medlemsorganisation som arbetar med opinionsbildning kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt information och upplysning kring sexualitet och samlevnad.