Katolsk flicka i Pakistan förlorar i rättegång om tvångsäktenskap

En ung pakistansk flicka som blivit kidnappad och tvångsgift, skulle i veckan ha blivit den första i landet att vittna mot sin man i domstol i ett försök att få sitt påtvingade äktenskap upplöst.

Det var i oktober som den nu 14-åriga Huma Younus blev kidnappad, tvingades konvertera till islam och gifta sig med en muslimsk man, vilket inte är ovanligt bland kristna och hinduer i Pakistan. Hittills är det dock aldrig någon som tagit sitt fall till domstol, eftersom i stort sett alla kristna och hinduer i Pakistan är fattiga, utan utbildning och inte har råd att driva processer.

Fallet, som blivit internationellt uppmärksammat, togs upp av högsta domstolen i Sindh-provinsen 3 februari. Huma Younus hade blivit kallad till rättegången – vilket inte uppges ha skett förut. Av okänd anledning uteblev hon dock.

Domstolens valde därefter att bortse från Sindhs lag från 2014 som förbjuder äktenskap för barn under arton. I stället dömde man efter sharialag, som godkänner äktenskap som ingås efter att flickan börjat menstruera. Huma Younus kommer nu att tvingas fortsätta att leva med sin man, och flickans juridiska företrädare Tabassum Yousaf uttryckte sin besvikelse efter domslutet:

– Vi hade hoppats att lagen för första gången hade kunnat appliceras i denna rättegång. Men det ser ut som om att dessa lagar tillkommer här i Pakistan endast för att förbättra landets internationella anseende, så att man kan få tillgång till ökat bistånd och förbättra villkoren för pakistanska produkter på den europeiska marknaden.

(Aid to the Church in Need)