Vatikanen publicerar påvens rekommendationer efter Amazonas-synoden

I dag släpptes påvens så kallade apostoliska exhortation, det vill säga hans slutsatser om hur kyrkan skall arbeta med de frågeställningar som togs upp under Amazonas-synoden i höstas.

Det var under tre veckor i oktober i fjol som de deltagande biskoparna, och andra delegater, diskuterade kyrkans situation i Amazonas-regionen. I ett trettio sidor långt slutdokument, som presenterades kort efter synoden, presenterades en rad förslag från synoden till påven. Bland de mer kontroversiella förslagen fanns prästvigning av gifta män som är diakoner – för att lösa prästbristen i regionen – samt att kvinnor skulle tillåtas vara akolyter och församlingsledare.

Påvens reaktion på slutdokumentet ha emotsetts med spänning. Inte minst har diskussionen gällt påvens ställning till prästvigning av gifta män i regionen.

I dag publicerade Vatikanen påvens brev, kallad Querida Amazonia (Kära Amazonas). Sammanfattningen kan läsas här på engelska. På Vatikanens hemsida finns dokumentet i dess helhet på åtta olika språk. På Vatican News finns en sammanfattning av texten på svenska.