Uttalande från L’Arche angående utredningen om Jean Vanier

Rörelsen L’Arche – som driver 154 hem för intellektuellt funktionshindrade i 38 länder – kungjorde i helgen att man låtit göra en oberoende utredning om rörelsens grundare Jean Vanier. Utredningen visar bland annat trovärdiga och samstämmiga vittnesmål från sex kvinnor, som Jean Vanier ska ha inlett sexuella förhållanden med.

Den 22 februari skickade ledningen för L’Arche International ett brev till samtliga medlemmar i L’Arche-federationen angående resultaten av en utredning, som ledningen hade gett i uppdrag till en oberoende, brittisk byrå. I brevet skriver ledningen att man finner utredningens slutsatser helt och hållet trovärdiga. L’Arches högsta ledning, Stephan Posner och Stacy Cates Carney, ber i brevet om förlåtelse för de övergrepp som skett inom ramarna för L’Arche och skriver vidare:

”Vi är chockerade över vad som uppdagats och fördömer fullt ut dessa handlingar, som går helt emot de värderingar Jean Vanier annars stod för. De går tvärt emot grundläggande regler om respekt och människovärdighet och är helt i motsats till de fundamentala principer L’Arche är baserat på.”

Utredningen går bland annat igenom vittnesmål från sex vuxna kvinnor, utan funktionsvariationer, som berör tidsperioden 1975-2005. De sex kvinnorna berättar, att Jean Vanier inledde sexuella förhållanden med dem som en del i ”andlig vägledning”. Kvinnorna, som inte hade haft kontakt med varandra eller vetat om varandra, hade alla liknande berättelser.

Rapporten, brevet från ledningen för L’Arche samt ytterligare information finna at läsa på engelska på www.larche.org.

(L’Arche)