Från mörker till ljus

Ingen tid på året är så rik på musikaliska gudstjänster som fastetiden, stilla veckan och påsken. Ingen annan tid har heller så många religiösa texter som inspirerar till musikalisk tolkning. I den tidiga kyrkan, inte minst i klostren, började man smycka recitationen med fördjupande och känslomässigt engagerande musikaliska element.

Särskilt skärtorsdag, långfredag och påskafton erbjuder läsningar och textmaterial för långa och teologiskt omfattande meditationer. De tre dagarnas gudstjänster kallas sammantaget för Tenebrae, Mörker. De firades från början nattetid, och efter varje läst eller sjungen psaltarpsalm släcktes ljusen, ett efter ett, tills allt vilade i mörker.

Vägen in i mörkret är ett symboliskt deltagande i det som händer i Jesu liv dessa tre dagar, det stegrade lidandet fram till befrielsen, Jesu uppståndelse på påsknatten.

I Sverige firas de tre dagarna på ett särskilt sätt av dominikanerna i systrarnas kloster i skånska Rögle. Sedan tjugo år låter de händelserna följas musikaliskt, i gemensam sång till instrumentalt ackompanjemang. De svarar själva för sången, med utgångspunkt i gregorianiken men med nykomponerade tillskott av den franske dominikanen André Gouzes och med tydliga inslag av melodik och harmonik från östkyrklig liturgi, särskilt rysk.

En nyinspelad cd låter oss få del av dessa gudstjänster med skandinaviska inslag i Rögle kloster under Tenebrae. Den fyrstämmiga kören har nått en imponerande kvalitet som låter sången påminna om de tidigare inspelningarna från benediktinernas kloster i belgiska Chevetogne, som också ägnar sig åt den östkyrkliga liturgiska sångtraditionen.

Skivan åtföljs av ett vackert häfte med de texter som spelats in på svenska. En fin bildsvit förmedlar känslan av den lilla sjungande församlingen i systrarnas kapell. Och en introducerande text presenterar sångtraditionen i Rögle och texternas bakgrund. Bland namnen är syster Sofie, som svarar för att text och musik fungerar på svenska, men också broder Marie-Augustin Laurent-Huyghes, dirigent och solist på flöjt i Debussys Syrinx.

Här erbjuds en välkommen möjlighet att för en stund delta i påskfirandet tillsammans med en liten klostergemenskap. Vi får höra en långfredagspredikan av den bysantinske hovteologen Theofylaktos, från omkring år 1100, åtföljt av en underbar sättning av Jesusordet ”I dina händer, Herre Gud, lämnar jag min ande”. Direkt rysk-ortodox i tonspråket är hymnen O att i döden jag ej somnar in. En påskaftonspredikan av Pseudo-Epiphanius, en okänd kristen författare på 700-talet, övergår efterhand i påsknattens jubel och den avslutande klockklangen från Rögle kloster.

Denna dag krossar Herren Dödens port. Tenebrae gudstjänster i Sankt Dominikus kloster, Röglebäck. Eget förlag, 2019.

Kaj Engelhart

Fotnot: CD-skivan finns till försäljning på klostrets hemsida roglekloster.se.