Sökandet efter Guds vilja

Foto: Anna Lindberg

Det här är en stor bok. Inte till formatet men väl till innehållet. Alva Dahl är översättare och språkforskare. År 2015 disputerade hon vid institutionen för nordiska språk vid Uppsala Universitet med en avhandling om interpunktionens funktioner i tre samtida svenska romaner. Längtans flöde har givits ut på det av Dahl introducerade förlaget Syster Enbär. Den som inspirerade till benämningen var en av den helige Franciskus första bröder, känd under namnet Broder Enbär. Brodern var ”enfaldig” men kompromisslös i sin kärlek till Gud och de fattiga.

I denna prosalyriska berättelse får vi följa författaren i hennes sökande efter vad Gud vill med hennes liv. Som läsare fylls jag med vördnad. Texten är utlämnande, personlig – och ändå inte otillbörligt privat.

Vi får redan på första sidan veta att bokens jag genomgått en separation. Hon undrar om hon kan ha en klosterkallelse och söker efter tecken som tyder på detta – eller kanske pekar åt annat håll. Starkare än den ovisshet som likt en demon jagar henne i olika riktningar är vissheten om att Gud hela tiden finns i hennes närhet, Gud som kan göra stora under av små och odugliga människor. Jag stryker för i marginalen: Är det något jag vet är det att jag ingenting vet. Men att jag just nu vet, att jag vill ge mitt liv.

Och:

Kanske skulle jag tröttna vad jag än bestämde mig för. Men Anden kan ju aldrig bli tämjd, infångad, trist; du själv kommer alltid att vara på andra sidan längtan.

Dahl anar ledtrådar till tillvarons gåtor i slumpmässiga eller självpåtagna möten. I mystikers erfarenheter. I kyrkoårets växlingar. I naturens varaktighet och ombytlighet: Om jag inte vet något annat så vet jag att detta är något jag vill: att se och låta mig beröras av sälgens och aspens växlingar, vara bland träden.

Längtans flöde är en bok att återvända till. Jag märker, när jag gör det, hur jag varje gång upptäcker något nytt. Språk och innehåll samarbetar, som i följande rader, nedskrivna en påskdag vid Siljan:

Du som bygger i mitt röriga hygge åt dig en koja – där varje barkbit tjänar din ömma barmhärtighet. Och i din skimrande osynlighet ler och smeker kinden tills den blir len som ett barns.

Eller i ett annat stycke där lätthet och tyngd går hand i hand:

Om det gick att samla in alla tankar, spån och spår, alla känslor och orosämnen, möten och frågor till en liten boll och smyga in hela mig i den trånga nollporten till Guds härliga rike!

Boken är värd att införlivas med fastetidens läsning.

Margareta Murray-Nyman

Alva Dahl: Längtans flöde. Syster Enbär, 2019.