IT-toppar i Vatikanen om artificiell intelligens: ”Vi måste värna mänskligheten”

Foto: Påvliga livsakademin

Höjdare från it-industrin mötte förra veckan ledamöterna för Påvliga livsakademin i Vatikanen, där det hölls en tre dagar lång konferens om artificiell intelligens (ai).

Det var livsakademins generalförsamling, som tog upp vikten av att artificiell intelligens utvecklas och används etiskt, enligt lagen och för det allmännas bästa. Vid konferensens slut skrevs ett upprop för ai-etik under av livsakademins ledning, Microsofts och IBM:s högsta chefer, Europaparlamentets talman samt högste chefen för FN:s livsmedels- och jordbruksorgan FAO. Man hade dessförinnan enats om att artificiell intelligens måste utvecklas med fokus på mänsklighetens bästa och med respekt för mänskliga rättigheter, samt med respekt för miljön.

– Artificiell intelligens kommer att förändra världen, och innan vi går för långt behöver vi tänka oss grundligt för vilka konsekvenser vi vill uppnå, sade Brad Smith, Microsofts ordförande, när konferensen närmade sig slutet den 28 februari. – Och jag kan tänka mig få ställen som är bättre att tala om detta än här i Rom, tillfogade han.

(Påvliga livsakademin, Crux)