Tysk domstol: förbud mot dödshjälp går mot grundlagen

Tysklands författningsdomstol slog i slutet av februari fast att landets förbud mot dödshjälp strider mot grundlagen. Detta har gett upphov till starka reaktioner och dödshjälp efterfrågas redan öppet.

Det var 2015 som Tyskland gjorde en lagändring och införde ett uttryckligt förbud mot att förskriva och sälja läkemedel för att ta livet av en människa. Ett par år senare slog förvaltningsdomstolen i Leipzig fast att dödshjälp skulle vara tillåtet ”i extrema undantagsfall”, och nu har författningsdomstolen kommit fram till att varje människa måste ha rätt att själv besluta om att dö och rätt att få hjälp av en utomstående för att ta sitt liv. Självmord ”måste i princip respekteras av stat och samhälle som en autonom självbestämmande handling”, heter det i domen, enligt Respekt.

Inget tvång

Flera talespersoner för den tyska läkarkåren har yttrat sig positivt över att författningsdomstolen varit tydlig med att ingen – inte ens läkare – kan tvingas att ge dödshjälp. Men den tyska föreningen för palliativläkare varnar för att dörren nu har öppnats för dödshjälpsorganisationer:

– I stället för att ge dem mer utrymme behöver Tyskland en bred social diskussion om livets slut på vårdhem, sjukhus och i hemmet. Många vet inte vilka alternativ de har genom att t.ex. avbryta eller inte starta livsuppehållande åtgärder. Vi behöver mer information om de befintliga möjligheterna, inte öppna dörren för kommersiella dödshjälpsorganisationer, säger Lukas Radbruch, ordförande för palliativläkarna.

Dignitas i startgroparna

Landets hälsominister har redan uppmanats av bland annat jurister och etiker att göra det läkemedel som används för dödshjälp tillgängligt för alla som vill ta sina liv. Den schweiziska organisationen Dignitas, som varje år ger dödshjälp till hundratals människor som reser till Schweiz, meddelade kort efter domen att man nu även ämnar hjälpa människor att begå självmord i Tyskland. Ännu kan Dignitas dock inte uppge exakt datum för när de kommer att starta verksamheten.

(Respekt)