Helige Oscar Romero, martyr – 24 mars

Ärkebiskop Oscar Romero (Foto: Leif Skoogfors/CORBIS/Corbis via Getty Images)

Oscar Arnulfo Romero föddes i en familj som bestod av tio personer, den 15 augusti 1917 i Ciudad Barrios i El Salvador. Hans far förestod den lokala telegrafstationen. När Oscar var 14 år gammal skickades han till ett ungdomsseminarium för att senare kunna studera till präst. När hans mor blev sjuk och behövde pengar till medicin lämnade Oscar sin skola under tre månader för att istället arbeta i en guldgruva för en dagslön på några ören. När Oscar befann sig i Rom för studier dog hans far och bror.

1942 prästvigdes han och återvände till El Salvador och han blev snart berömd för sina predikningar. Han ägnade sig också mycket åt pastoralt arbete, besökte fångar, ordnade med katekesundervisning och arbetade tillsammans med andra för att hjälpa fattiga med mat och annat nödvändigt.

Den 21 juni 1974 vigdes han till biskop. Samtidigt ökade våldet i El Salvador då regeringen och militären började döda fattiga som stod upp för sina rättigheter. När armén dödade tre fattiga i byn Tres Calles i Oscar Romeros stift, tröstade biskopen familjerna och skrev till presidenten och protesterade mot dödandet.

1977 blev han ärkebiskop av San Salvador, huvudstaden i landet. De rika i staden var nöjda med valet då de betraktade Oscar Romero som en konservativ biskop och tänkte att han skulle förbjuda sina präster från att hjälpa de fattiga när de kämpade för sina rättigheter. Men bara några veckor senare sköts hans vän, fader Rutilio Grande, till döds, tillsammans med två andra kolleger. Den följande söndagen tillät Romero bara en mässa i hela stiftet – i domkyrkan – och där predikade han kraftigt mot mördarna.

Allt eftersom våldet fortsatte, fortsatte också Romero att predika mot våldet och varje söndag sändes hans predikningar i radion. Hela landet lyssnande på honom och hans liv blev ofta hotat. 

I sin predikan den 23 mars 1980 beordrade Oscar Romero militären att sluta döda folket: ”I Guds namn, och i detta lidande folks namn, vars rop stiger mot himlen allt högre för varje dag, ber jag er, bönfaller jag er, beordrar jag er, upphör med förtrycket!”

Nästa dag dödades Romero av en skytt mitt under mässan. Senare framkom att borgmästaren Roberto D’Aubuisson hade beordrat mordet. Tusentals kom till begravningen. Armén öppnade eld mot folket. 30 människor miste livet och hundratals skadades. Inbördeskriget i El Salvador fortsatte till 1992.

Påve Franciskus förklarade att Oscar Romero var martyr och han saligförklarades den 23 maj 2015. Påven skrev i ett brev som lästes upp under saligförklaringshögtiden, att ”alla de som ser ärkebiskop Romero som sin vän i tron, som vädjar om hans beskydd och förbön, som beundrar honom ska finna styrka och kraft i honom till att bygga Guds rike”.

Den 14 oktober 2018 helgonförklarades han av påve Franciskus, iförd Oscar Romeros blodbestänkta mässkärp. Han firas den 24 mars.