Streamade mässor i allt fler församlingar

Anvisningarna för Stockholms katolska stift har blivit allt mer restriktiva som ett resultat av coronaviruset. Runt om i stiftet beslutar en del församlingar därför att livesända mässor.

– Vi gjorde en strikt tolkning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer och därför valde vi att ställa in mässfirandet för att minska smittspridningen och skydda de äldre i församlingen. Vi ville även se till att vi präster kan vara tillgängliga över tid och vara friska och disponibla för de sjukas sakrament och eventuellt begravningar under de kommande veckorna och månaderna.

Det berättar pater Johan Lindén, kyrkoherde för S:t Thomas församling i Lund, som var en av de församlingar som var först med att ställa in offentliga mässor och i stället sända mässorna på internet.

– Lyckligtvis har vi mycket kompetenta församlingsmedlemmar och kontakter med till exempel ljudtekniker, som kunde bistå med hjälp. Sedan skapade vi en YouTube-kanal. För sändningen användes tre olika kameror, mikrofon och bildmixer samt två datorer. Svårighetsgraden var ungefär som vi uppskattat men fullt möjlig med rätt personer. Vi kommer nu att utbilda en grupp så att sändningarna inte bara blir två eller tre personers ansvar.

Enklare modell

I S:t Lars församling i Uppsala, som också var snabba med att ställa in alla offentliga mässor, valde man en enklare modell. På ett Facebook-konto, som man länkar till på församlingens hemsida, live-streamas alla mässor. Det betyder att man kan följa mässan medan den firas men inte se den i efterhand.

– Förutom Facebook-sidan behöver man bara en mikrofon, ett stativ och en smartphone, berättar kyrkoherden, pater Andreas Bergmann S.J.

Tog saken i egen hand

Christine Morris, administrator för Kristin lekamens församling i Visby, insåg att det behövdes streamade mässor på svenska, när antalet mässdeltagare föll drastiskt i mitten av mars.

– I början av mars beslöt påven att hans privata dagliga mässor skulle sändas digitalt. Sedan gick det fort när andra mässor på olika språk började sändas. Men ingen fanns på svenska. Samtidigt eskalerande coronakrisen och jag insåg att det var upp till oss själva att finna lösningar.

– Med hjälp av lokala data- ljud- och ljusexperter, som ju är vana vid Almedalsveckan, ordnade vi det tekniska och köpte ett stativ.

En ny telefon behövde också införskaffas, och Christine Morris skickade runt en apell. På två dygn samlades 4 500 kr in. Erfarenheterna delar Christine Morris gärna med sig:

–  Ljussättningen var inte problematisk och att få bra bild var inte heller svårt. Det var också lätt att manövrera kameran med spaken på tripoden. Ljudet däremot med endast telefonens mikrofon var inte optimalt till en början, och det blev nödvändigt med ljudförstärkare. Tack vare att vi kunde köpa en ny telefon och få instruktioner från vår datortekniker lyckades vi.

En YouTube-kanal måste ha tusen prenumeranter för att kunna live-sända, så än så länge kan församlingen i Visby inte sända mässorna direkt, utan man laddar upp dem till YouTube-kanalen i efterhand. Christine Morris sammanfattar:

– Tålamod krävs. Och håll predikan – och hela mässan – så kort som möjlig. Det tar tid att överföra och ladda upp en hel timmes video.

Hon tror att församlingen kommer att fortsätta att sända mässor, även när situationen återgått till det normala:

–  I denna tid av nöd och oro är vi tvungna att hitta annorlunda lösningar, och med de tekniska resurser som finns i dag har vi möjlighet att nå människor på många sätt och ta med oss mässan och tillbedjan rakt in i deras hem. Gud överger oss inte.

Text: Helena D’Arcy

Fotnot: På stiftets hemsida www.katolskakyrkan.se finns aktuella länkar till streamade mässor.