Unik Ubi et Orbi-välsignelse

När påven i fredags kväll höll en eukaristisk tillbedjan och meditation på en regnig, folktom Petersplats var det en unik händelse i kyrkans historia.

Påvens sände sin välsignelse Ubi et Orbi (för staden och världen) i samband med en meditation och tillbedjan på Petersplatsen, som var fullständigt tömd på människor. Denna välsignelse ges i vanliga fall endast i samband med jul och påsk, och efter det att en ny påve har valts.

På påven Franciskus högra sida fanns det krucifix från kyrkan San Marcello al Corso, som romarna sommaren 1522 bar i procession mot den pestsmitta som då härjade i staden. Samma krucifix fanns intill förre påven Johannes Paulus II då han höll en botgöringsliturgi under jubelåret 2000.

Vid hans vänstra sidan fanns Mariaikonen Salus Polupi Romani, en ikon som i vanliga fall finns basilikan San Maria Maggiore. Enligt Vatican News besöker påven denna ikon på alla de stora Mariahögtiderna samt inför och efter varje större resa.

På denna länk till Vatican News kan man se hela välsignelsen samt läsa påvens fullständiga meditation (på engelska).