Brittiska katoliker allt mer liberala

Brittiska katolikers syn på frågor som abort, homosexuella förhållanden och dödshjälp blir allt mer tillåtande visar en ny undersökning.

Forskare vid St Marys universitet och universitetet i Leicester har jämfört undersökningar som gjorts av katolikers värderingar de senaste fyrtio åren. Resultatet visar en markant liberalisering när det gäller inställningen till samkönade förhållanden, med även i något mindre grad dödshjälp och abort.

Hela åttiotvå procent tyckte att samkönade förhållanden sällan eller aldrig är fel; en siffra som låg på femtiotvå procent för fyrtio år sedan. En majoritet menade att det alltid är fel eller mestadels fel att göra abort om ett par inte har råd med fler barn, men andelen som framhåller detta är nu den minsta under tidsperioden. När det gällde frågan om huruvida dödshjälp ska tillåtas om patienten har bett om det, var det två av tre katoliker som var för legalisering.

Även andelen katoliker som går i mässan varje vecka är sakta men säkert på nedåtgående och rapporteras nu vara tjugotre procent.

(The Tablet)