Vilohemmet Maria Regina drivs vidare – i ny regi

Foto: Camilla Cavander

Tidigare i år kungjorde stiftet att det inte finns ekonomiska möjligheter att driva hospicet vidare. Nu har det blivit klart att hemmet inte kommer att läggas ner utan i stället tas över och drivas vidare.

I slutet av januari meddelade Stiftelsen Vilohem Maria Regina att man inte längre hade möjlighet driva verksamheten vidare. Man hoppades då kunna hitta en organisation som ville ta över. Nu står det klart att Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB köper hemmet.

Enligt ett pressmeddelande kommer samtliga medarbetare att få erbjudande om att följa med till den nya ägaren, och verksamheten kommer att fortsätta som hittills tills vidare . Man siktar på att tillträdesdagen skall komma att bli 1 maj.

Nu samarbetar Stiftelsen Vilohemmet Maria Regina och Familjeläkarna kring åtagandet gentemot Region Stockholm, för att garantera en smidig fortsättning. För närvarande råder besöksförbud på Vilohem Maria Regina med anledning av coronaviruset och inga gudstjänster firas.