Kardinal Pell frias helt

Australiens högsta domstol friade tidigare i dag kardinal George Pell från tidigare anklagelser om sexuella övergrepp på minderåriga. Den 78-åriga kardinalen kommer nu omedelbart att släppas från fängelset, där han suttit i över ett år.

Det var 2018 som kardinal George Pell, tidigare ärkebiskop av Melbourne och Sydney, dömdes till sex års fängelse för sexuella övergrepp på två tonårspojkar, som skulle ha skett 1996 i samband med en högmässa i domkyrkan i Melbourne. Domen överklagades av Pell, men fastslogs av en högre domstol hösten 2019. George Pell har hel tiden hävdat att han är oskyldig till anklagelserna.

Nu har landets högsta domstol, med sju eniga domare, funnit att de tidigare domstolarna inte tillräckligt hade övervägt alla indicier, som talade till kardinalens fördel, bland annat att kardinalen alltid hade sällskap av andra vuxna före och efter mässor samt att han alltid hade för vana att hälsa på församlingen på kyrktrappan efter mässan. Anklagelserna mot kardinalen gick ut på att han skulle ha utfört övergrepp på pojkarna i sakristian, direkt efter en högmässa. Högsta domstolens slutsats var att det fanns ”en markant möjlighet att en oskyldig person blivit dömd, eftersom bevisföringen var undermålig”.

Kardinalen har redan suttit i fängelse i över fyra hundra dagar. Han har befunnit sig i Australien sedan 2017, efter att ha lämnat sin tidigare post vid kurian som överhuvud för Vatikanens ekonomisekretariat. Han var tills han blev anklagad också en av påvens nio närmast rådgivande kardinaler. Det förväntas inte att han återfår någon formell post i kurian.

I ett kort uttalande efter domen sade kardinal Pell att han inte hyser något agg mot den man som anklagat honom, och att ”rättvisans enda fundament är sanningen”.

(Crux, Independent Catholic News)