Påven startar nödfond för offer för covid-19

Påven tar personligt initiativ till en nödfond för att hjälpa dem som drabbats hårt av covid-19.

Det är genom missionssällskapet Missio som påven startat fonden med en grundplåt på 750 000 dollar (motsvarande åtta miljoner kr). Fondens medel kommer i första hand att gå till områden i missionsländer som drabbats hårt av coronasmittans konsekvenser, och hjälpen kommer att ges med hjälp av den lokala kyrkans strukturer och institutioner.

Kardinal Luis Antonio Tagle från Filippinerna, prefekt för kongregationen för evangelisation, välkomnar beslutet:

– I sitt evangelisationsuppdrag befinner sig kyrkan ofta vid fronten när det gäller att möta stora hot mot mänskligheten. Bara i Afrika finns det över 74 000 ordenssystrar och över 46 000 präster som driver 7 274 sjukhus och kliniker samt 2 346 äldreboenden, och som utbildar nitton miljoner barn i 45 088 grundskolor. I avlägsna delar av många utvecklingsländer är dessa människor de enda som möjliggör sjukvård och utbildning. Den helige Fadern ber nu kyrkans hela enorma nätverk att möta den utmaning som ligger framför oss.   

Missio består av ett antal institut – påvliga missionssällskap – som finns representerade i alla världens katolska biskopsstift. Verksamheten bedrivs i mer än 120 länder och de administrativa huvudkontoren finns i Rom under ledning av den påvliga kongregationen för evangelisation. De påvliga missionssällskapen är påvens officiella kanal för stöd till mer än 1 100 stift, mestadels i Asien, Afrika, Oceanien och delar av Amazonas.

Gåvor till fonden kan ges till Missio i Sverige, som vidarebefordrar insamlade medel till covid-fonden. Använd bankgiro 594-7205 och märk inbetalningen ”covid”.